ปัญหาสัตว์และแมลงกวนใจ แก้ไขได้ถ้ากำจัดถูกวิธี! โดยปกติแล้ว สัตว์และแมลงที่รบกวนบ้าน เช่น ปลวก มด แมลงสาป หนู ยุง จะมีวิธีกำจัดที่ต่างกันออกไป แล้วสัตว์แต่ละประเภท กำจัดแบบไหนถึงจะได้ผลดีที่สุด? I Am Bug มีคำตอบ

02

ปลวก : จำกัดด้วยระบบเหยื่อเนเมซิส

ระบบเหยื่อเนเมซิส เป็นระบบที่ปลอดภัย โดยเหยื่อที่ใช้จะเป็นเซลลูโลสที่ผสมสารยับยั้งการลอกคราบของปลวก เมื่อปลวกกินก็จะไม่สามารถลอกคราบได้และตายในที่สุด เป็นระบบที่สามารถกำลังปลวกได้แบบยกรัง

03

มด : กำจัดด้วยการฉีดพ่นน้ำยาเคมีตามเส้นทางเดินของมด

การฉีดพ่นน้ำยาเคมีตามช่องที่มดเดิน เข้า-ออก เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดี แต่หากอยากกำจัดมดในพื้นที่ที่ต้องหลีกเลี่ยงสารเคมี เช่น ห้องครัว โต๊ะอาหาร การวางเจลกำจัดมด จะช่วยให้ได้ผลดีกว่า

04

แมลงสาป : จำกัดโดยการใช้น้ำยาเคมี ฉีดลงท่อระบายน้ำ หรือมุมอับต่างๆ

การกำจัดแมลงสาปที่ได้ผลดี คือการใช้น้ำยาเคมีที่มีส่วนผสมสาร Fipronil หรือ Cypermethrin ฉีดลงท่อระบายน้ำทิ้ง มุมอับต่างๆ เพื่อทำลายทั้งไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย แต่หากอยากกำจัดแมลงสาปในพื้นที่ที่ต้องหลีกเลี่ยงสารเคมี เช่น ห้องครัว โต๊ะอาหาร ใช้วิธีวางบ้านแมลงสาบเพื่อดักจับจะได้ผลดีกว่า

05

หนู : กำจัดโดยการวางเหยื่อ ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดในสมองแตก

การวางเหยื่อที่ผสมสาร Flocoumafen ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดในสมองแตก เป็นวิธีที่ได้ผลดีในการกำจัดหนูเพราะไม่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ควรวางเหยื่อบริเวณมุมห้อง หรือซอกภายนอกอาคาร ซึ่งเป็นเส้นทางเดินของหนู

06

ยุง : กำจัดโดยการใช้ใส่ทรายที่ผสมสาร Temephos, พ่นละอองฝอยละเอียด(ULV), และพ่นหมอกควัน(fogging)

ยุงเป็นสัตว์ที่เจริญเติบโตเร็ว และกระจายตัวอยู่ทุกที่ในบ้านดังนั้น การกำจัดจึงขึ้นอยู่กับพื้นที่โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่อยู่ในน้ำ สามารถทำได้โดยการใช้ใส่ทรายที่ผสมสาร Temephos ลงในน้ำ การกำจัดยุงในอาคาร ทำได้โดยการพ่นละอองฝอยละเอียด(ULV) และการกำจัดยุงนอกอาคาร ทำได้โดยการพ่นหมอกควัน(fogging)

07