กำจัดปลวก ทำไมต้อง I AM BUG

 • มีทีมงานมืออาชีพที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ
 • เชี่ยวชาญด้านการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวน
 • ใส่ใจในทุกขั้นตอนการทำงาน
 • กำจัดปลวกและสัตว์รบกวนได้ผลจริง ในเวลาอันรวดเร็ว
 • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
 • ให้คำปรึกษาการกำจัดปลวกและสำรวจพื้นที่ฟรี

ทำไมต้อง I AM BUG

 • มีทีมงานมืออาชีพที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ
 • ให้คำปรึกษาและสำรวจพื้นที่ฟรี
 • เชี่ยวชาญด้านการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวน
 • กำจัดปลวกและสัตว์รบกวนได้ผลจริง ในเวลาอันรวดเร็ว
 • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
 • ใส่ใจในทุกขั้นตอนการทำงาน

CERTIFICATE

ปฏิบัติงานโดยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกำจัดปลวกและแมลง ซึ่งผ่านการอบรมทางวิชาการของสมาคมวิชาชีพกำจัดปลวกและแมลง และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ปลวกกิน เซลลูโลส(Cellulose) และ ปลวก เจริญเติบโตด้วยการลอบคราบ หรือ การสร้าง ไคติน(Chitin) มาห่อหุ้มร่างการ ดังนั้น ถ้ามันถูกขัดขวางการสร้างไคติน มันก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และ ตายในที่สุด นั่นคือ เหยื่อชั้นเยี่ยมของเราโดยการผสมระหว่างอาหารของปลวก(เซลลูโลส: (Cellulose) กับ สารยับยั้งการลอกคราบ (IGR: INSECT GROWTH REGULATORS) ป้อนให้มันกิน

รังปลวก 1 รัง จะมีประชากร 3 วรรณะ ซึ่งระยะการลอกคราบจะต่างกัน คือ ปลวกงานลอกคราบทุก 14-15 วัน ปลวกทหารลอกคราบทุก 20 วัน ราชินีลอกคราบทุก 30 วัน เมื่อปลวกเหล่านี้ได้รับเหยื่อพิษเข้าไป จะถูกสาร IGR ยับยั้งการลอกคราบ และจะทยอยตายไป ตามระยะการลอกคราบของมัน ปลวกรังนั้นก็จะมีระยะการถูกกาจัดภายใน 45-60 วัน/รัง

ไม่เป็นอันตรายต่อ มนุษย์ สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเหยื่อพิษที่ใช้ ทามาจาก เซลลูโลส(Cellulose) ผสมกับ สารคลอฟูอะซูรอน(Chlofluazuron) เพียง 1%เท่านั้น ซึ่งมีค่าความเป็นพิษน้อยกว่าเกลือแกงที่ใช้ปรุงอาหาร

ปฏิบัติงานโดยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกำจัดปลวกและแมลง ซึ่งผ่านการอบรมทางวิชาการของสมาคมวิชาชีพกำจัดปลวกและแมลง และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

9 ขั้นตอนการวางระบบเหยื่อ NEMESIS

VIDEO

ระบบเหยื่อ NEMESIS

ปกป้องบ้านให้ปลอดภัยจากปลวก

ติดตั้งสถานีเนเมซิสแบบฝังดินเพื่อกำจัดปลวกนั้น
จะต้องฝังระยะทุก ๆ 3 เมตร
เพื่อสร้างแนวป้องกันปลวกรอบบริเวณบ้าน

Nemesis Station (สถานีปลวก)

บริษัท ไอ แอม บัก จำกัด ติดตั้งสถานีโดยจะคำนึงถึง

 • สะดวก ง่ายต่อการเติมเหยื่อ
 • ขนาดใหญ่รับรองปริมาณเหยื่อ
 • มีช่องเปิด ทุกด้าน

การทำงานของระบบ Nemesis

บริษัท ไอ แอม บัก จำกัด จะทำการติดตั้งสถานีเนเมซิสแบบบนดินในจุดที่พบปลวกเข้าทำลายภายในบ้านของคุณ โดยจะทำการสำรวจรอบบริเวณภายในบ้านทั้งหมด

ปกป้องบ้านให้ปลอดภัยจากปลวก

ปกป้องบ้านให้ปลอดภัยจากปลวก

ติดตั้งสถานีเนเมซิสแบบฝังดินเพื่อกำจัดปลวกนั้น
จะต้องฝังระยะทุก ๆ 3 เมตร
เพื่อสร้างแนวป้องกันปลวกรอบบริเวณบ้าน

Nemesis Station (สถานีปลวก)

Nemesis Station (สถานีปลวก)

บริษัท ไอ แอม บัก จำกัด ติดตั้งสถานีโดยจะคำนึงถึง

 • สะดวก ง่ายต่อการเติมเหยื่อ
 • ขนาดใหญ่รับรองปริมาณเหยื่อ
 • มีช่องเปิด ทุกด้าน

การทำงานของระบบ Nemesis

การทำงานของระบบ Nemesis

บริษัท ไอ แอม บัก จำกัด จะทำการติดตั้งสถานีเนเมซิสแบบบนดินในจุดที่พบปลวกเข้าทำลายภายในบ้านของคุณ โดยจะทำการสำรวจรอบบริเวณภายในบ้านทั้งหมด

HOT NEWS

One day with I AM BUG ตามติดชีวิตพนักงาน I AM BUG

บริการครบวงจร เพื่อคุณและบ้านที่คุณรัก

ชาวทาวน์โฮมส์ / บ้านเดี่ยว ควรระวัง จุดเสี่ยงปลวก

ติดเหยื่อล่ออย่างไรให้ปลวกตายยกรัง

จัดอันดับ Top 5 สัตว์รบกวนในบ้าน ที่คนไทยกลัวที่สุด

รวม Fact เกี่ยวกับ Nemesis ที่คุณอาจยังไม่รู้

SERVICE REVIEW

คุณสุพัฒ ไตรยวงค์

คุณธุวดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา

คุณไตรมาตร พูลผล

คุณพร้อมพงศ์

OUR CLIENT