บริษัท ไอ แอม บัก จำกัด

: 800/189 หมู่ที่ 12 ตำบลคูคต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12130

: +66(0)2-002-7065

: +66(0)92-323-2525

: เวลาทำการ 08:00 – 21:00 น.