หมู่บ้านเมืองทองธานี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ติดตั้งระบบ ด้วยการวางเหยื่อ Nemesis

ติดตามผลครั้งที่ 1 (15วันหลังจากติดตั้ง) ปลวกกินเหยื่อ 80-100%

ติดตามผลครั้งที่2 (30วันหลังจากติดตั้ง)