ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ติดตั้งระบบ โดยการติดเหยื่อ Nemesis ภายในบ้าน และฝังสถานีบนดินรอบตัวบ้าน

ติดตามผลครั้งที่1 หลังจากติดเหยื่อ Nemesis 15วัน ปลวกกินเหยื่อ 100%

ติดตามผลครั้งที่ 2 หลังจากเติมเหยื่อ Nemesis จากครั้งที่1 อีก15วัน จะสังเกตุว่ามีปลวกทหารออกมาหาอาหารแทนปลวกงาน ซึ่งเป็นสัญญาณว่า การกำจัดได้ผลดี