…สารนั้น คือ “Chlorfluazuron” สารในกลุ่มที่ออกฤทธิ์ที่ควบคุม การเจริญเติบโตของแมลง insect growth regulators(IGRs) ซึ่งจะยับยั้งการสร้างผนังลำตัวแมลง (chitin synthesis inhibitors) ถือเป็นการหยุดไม่ให้ปลวกลอกคราบหรือหยุดการขยายพันธุ์ ของปลวก ทำให้สามารถลดประชากรของปลวกได้ ซึ่งเมื่อปลวกได้รับสารตัวนี้จะตายต่อเนื่องแบบยกรัง …ถึงแม้จะอันตรายต่อปลวก แต่สามารถมั่นใจได้ว่า ปลอดภัยสำหรับ ทุกคนในบ้านและสัตว์เลี้ยงที่คุณรักอย่างแน่นอน